Phát triển và hành vi

Phản Hồi Với Hành Vi Tích Cực Của Bé

Cách phản hồi có thể được thể hiện theo cả hai cách tích cực và tiêu cực. Cách phản hồi tích cực được thể hiện khi trẻ làm một việc gì đó mà bạn thích bao gồm khen ngợi, ôm, hôn, vỗ lưng, và đập tay tán thưởng trẻ. Trẻ sẽ biết được những điều bạn không thích trẻ làm qua cách bạn thể hiện sự tiêu cực với các việc làm đó. trẻ Bạn có thể trách mắng, chỉnh sửa, và thậm chí quát nạt trẻ. Chúng ta hãy cùng xem xét ví dụ của hai cách phản hồi tích cực và tiêu cực.

Ví dụ

Bạn đang xếp hàng đợi thanh toán tại cửa hàng tạp hóa với trẻ .

Cách phản hồi tích cực

Nếu trẻ đứng xếp hàng bên cạnh bạn, bạn có thể nói, "Cảm ơn con đã kiên nhẫn và xếp hàng cùng với mẹ/bố."

Cách phản hồi tiêu cực

Nếu trẻ chạy đi chỗ khác, bạn hét lên, "Quay lại đây, ngay!"

Không Nên Dạy Con Bằng Cách La Mắng

 

Như bạn có thể nhìn thấy từ ví dụ này, trẻ nhận được sự phản hồi của bạn cho cả hai hành vi của trẻ. Đôi khi sẽ rất tốt nếu bạn phản hồi một cách tích cực. Nhưng tại thời điểm khác, bạn cần phản hồi một cách tiêu cực, như việc bạn cần yêu cầu trẻkhông được chạy ra xa khỏi bạn. Có hai điều quan trọng cần nhớ về cách phản hồi. Đầu tiên, với bất kỳ cách phản hồi nào (tích cực hoặc tiêu cực) mà trẻnhận được ngay lập tức sau hành vi của trẻ đều làm tăng khả năng lặp lại hành vi đó. Thứ hai, cách phản hồi tiêu cực sẽ trở thành một vấn đề khi chúng ta áp dụng nhiều hơn cách phản hồi tích cực.

Khi không đưa ra phản hồi

Sự phản hồi của bạn có sức mạnh rất lớn. Bất kỳ sự phản hồi nào của  bạn sau khi trẻ thực hiện hành vi đều có thể làm tăng khả năng trẻ sẽ lặp lạihành vi đó . Vì vậy, nếu bạn phản hồi ngay sau khi trẻ có một hành vi nào đó mà bạn không thích, trẻ những hành vi sai trái đó có thể gia tăng. Bạn có thể làm giảm hành vi sai  bằng cách hạn chế sự phản hồi tiêu cực. Bỏ qua cũng là một cách tốt để hạn chế   phản hồi đối với hành vi mà bạn không thích.

Thông điệp từ Goodry

Bé luôn an toàn (không hăm) và luôn thoáng mát khi ngủ cũng như khi chơi.

Với hơn 100.000 Bé tại Việt Nam đã sử dụng tã Goodry đều cảm thấy rất ưng ý và hài lòng khi dùng các loại sản phẩm của chúng tôi.

Fanpage

© 2018 KyVy Corp. All Rights Reserved